Vastgoed herontwikkelen tot woonruimte

Niet alles hoeft nieuw te worden gebouwd. Doordat overheden en organisaties steeds flexibeler gaan werken, bieden leegstaande kantoorgebouwen in Den Haag en omgeving kansen op de woonmarkt. Ook vrijkomende kazernes, tehuizen en kloosters zijn zonder structurele ingrepen om te bouwen tot woonruimte. Transformatie voorkomt sloop. Handig als een gebouw een monumentenstatus heeft. Maar transformatie heeft meer voordelen.

Transformatie helpt

Zo helpt transformatie het tekort aan woningen en overschot aan leegstand aan te pakken. Karakteristieke panden blijven hiermee vaak behouden en de leefbaarheid van het gebied blijft op peil. Transformatie blijkt een prima middel om een gebied verder te ontwikkelen. Een her ontwikkeld karakteristiek gebouw is bovendien een icoon voor het gebied. Veel van de gebouwen hebben bijzondere aspecten zoals hoge ruimten, waardoor de woningen een extra dimensie krijgen.

Bekijken tijdens de transformatie

Een praktisch voordeel ten opzichte van nieuwbouw is dat het pand tijdens de verkoop meestal te bekijken is. Dit geeft een goede indruk van de beleving van de woning, de mogelijke indeling én het uitzicht.

De Groene Hart Makelaarsgroep denkt mee

Regelmatig worden we benaderd voor transformatievraagstukken. We gaan hierin verder dan de meeste makelaars. We geven advies over huur- en koopprijzen én denken mee over het ontwerp. Dit levert optimale indelingsplattegronden op. Hiervoor hebben we meer dan voldoende bouwtechnische kennis in huis. We weten de wensen van de doelgroepen te vertalen naar een optimale woning.

Bel 0172 – 50 94 94 en vraag naar onze specialisten op dit gebied Hans Bliemer of Alex van Kempen.